Abu Hassan Shaari, & Hasbullah Abdul Rahman. (2003). SAKIT BELAKANG DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DIKALANGAN PENOREH GETAH DI PAHANG . Malaysian Journal of Public Health Medicine, 3(1), 48–51. https://doi.org/10.37268/mjphm/vol.3/no.1/art.1289