Abu Hassan Shaari, and Hasbullah Abdul Rahman. 2003. “SAKIT BELAKANG DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DIKALANGAN PENOREH GETAH DI PAHANG ”. Malaysian Journal of Public Health Medicine 3 (1):48-51. https://doi.org/10.37268/mjphm/vol.3/no.1/art.1289.