Abu Hassan Shaari and Hasbullah Abdul Rahman (2003) “SAKIT BELAKANG DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DIKALANGAN PENOREH GETAH DI PAHANG ”, Malaysian Journal of Public Health Medicine, 3(1), pp. 48–51. doi: 10.37268/mjphm/vol.3/no.1/art.1289.