Abu Hassan Shaari, and Hasbullah Abdul Rahman. “SAKIT BELAKANG DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DIKALANGAN PENOREH GETAH DI PAHANG ”. Malaysian Journal of Public Health Medicine, vol. 3, no. 1, Mar. 2003, pp. 48-51, doi:10.37268/mjphm/vol.3/no.1/art.1289.